Znanja in kompetence

Gimnazijski maturantGimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje
Program: ekonomska gimnazija
Stopnja izobrazbe: 5. stopnja
. V srednji šoli sem osvojil dodatna znanja podjetništvaProjektno v obliki fiktivne delniške družbe smo izvedli šolski ples, ki je bil tako vsebinsko, kot tudi finančno zelo uspešen. Ob koncu projekta smo lastnikom kapitala vrnili vložek in dividende. in ekonomijeEkonomijo sem si izbral kot dodatni strokovni predmet na maturi, sodeloval pa sem tudi na državnem tekmovanju iz ekonomije. ter neformalno razširjal znanja računalništvaČlan skupine GimTeam, ki je na šoli nudila tehnično pomoč ob dogodkih, razvijala spletno stran in aktivno izvajala princip "Learn by do it".

Zmagovalec na tekmovanju spletnih strani
V sodelovanju z Markom Zaletelom sva leta 2006 zmagala na državnem tekmovanju spletnih strani, kjer sva za SRC.SI razvila aplikacijo SARZAS.
in multimedijeSodeloval v projektu Mladinskega centra Trbovlje z naslovom MCTV, v okviru katerega smo pripravili odmevno oddajo o prodaji alkoholnih pijač mladoletnim osebam, ki je nastala s terenskim delom po celotni Sloveniji, pripravili pa smo tudi druge vsebine za mlade in se seznanili z osnovami snemanja in montaže videa..

Nenehno se izobražujem tudi na lastno pobudo. Tako sem leta 2009 pridobil naziv MCTSMicrosoft Certified Technology Specialist, TS: Configuring Microsoft Windows Vista Client, leta 2010 sem se udeležil podjetniškega izobraževanja, leta 2011 opravil Cisco CCNA Discovery 1Spoznal ISO/OSI model ter osnove domačih računalniških omrežij (SOHO), redno pa se udeležujem tudi konferencRedno kot udeleženec na NT konferencah in konferenci SIRikt v obdobju od 2008 naprej, občasno pa tudi kot predavatelj. s področja IT in izobraževanja.

Z vodenjem zavoda pridobivam pomembne kompetence, kot je javno nastopanje, vodenje projektov, delo z ljudmi in drugimi viri ter izkušnje s podporo uporabnikom.

Področja zanimanja

Zanima me delo na različnih projektih, povezanih z uvajanjem informacijskih rešitev ter zagotavljanje dodane vrednosti, ki jo sodobne tehnologije prinašajo.

Posebej redno spremljam novosti oblačnega računalništva ter razvoj produktov podjetja Microsoft na tem področju.

Obožujem nove izzive, še posebej tiste, ki zahtevajo dodatno samostojno raziskovanje in izobraževanje.

Tadej Žlak - portret
Oblak zanimanja

Delo in izkušnje

Šola prihodnosti Maribor

avgust 2010—, direktor zavoda

Vodim aktivnosti zavoda, skrbim za tekoče poslovanje in predstavljam zavod v javnosti.

Microsoft Slovenija

2009—2012

Član tehnične ekipe pri izvedbi tradicionalne NT konference, ki vsako leto maja poteka v Portorožu.

Tehnična izvedba je vsako leto zelo stresna preizkušnja, ki pa hkrati daje odlične kompetence na področju kriznega upravljanja, z zelo omejenimi viri in predvsem s skoraj nič časa.

GESŠ Trbovlje

2007—2009, študentsko delo

V tem obdobju sem v okviru neformalne skupine, znane pod imenom GimTeam, aktivno sodeloval pri oblikovanju in izvedbi spletnega mesta šole ter uvajanju storitev, ki smo jih poimenovali šolski informacijski sistem.

Plodno ustvarjanje v tem času in pridobljene praktične izkušnje ter know-how so omogočili ustanovitev zavoda Šola prihodnosti Maribor.

Institut Jožef Stefan, Ljubljana

april 2007—september 2008, študentsko delo

Na IJS sem opravljal najrazličnejša opravila, od urejanja arhiva, priprave in zbiranja dokumentacije za revizije raziskovalnih projektov, do likvidature prejetih faktur in mednarodnih potnih nalogov.

Ključne kompetence, ki sem jih v tem podjetju osvojil so natančnost, zmožnost dela v večjem kolektivu ter zbranost, saj sem pogosto upravljal z enormno količino dokumentarnega gradiva.

Multima d.o.o., Kisovec

jesen 2007, študentsko delo

Izdelava zasnove in aplikacije za poslovni blog uspešnih zasavskih managerjev. Blog danes žal ne deluje več.

Anatis d.o.o., Hrastnik

poletje 2004, študentsko delo

V podjetju sem pripravljal opise za prodajo izdelkov iz uvoza in lastnih produktov, oblikoval spletno predstavitev, letake in druga promocijska gradiva ter embalažo za izdelke.

Nekaj časa sem namenil korespondenci s partnerji na Kitajskem, občasno pa pomagal pri oblikovanju zahtevnejših dokumentov v zbirki Office.

Spoznal sem delo v gospodarstvu ob spodbudah zelo inovativnega in tehnološko usmerjenega kadra v tem malem podjetju.

Zanimivosti

Nekoč sem igral bariton v simfoničnem orkestru in v pihalni godbi. Občasno amatersko oblikujem luč na različnih prireditvah. Imam CEPT dovoljenje razreda A in se v prostem času ukvarjam z radioamaterstvom. Že nekaj let sodelujem v komisiji za ocenjevanje spletnih strani v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Bil sem tudi vodja poletne šole računalništva.

Pošta z domeno zlak.si